De kritiek vanuit de media

Het lijkt erop dat er weer een mooi product wordt verboden. De wollen hoed heeft te maken gekregen met veel kritiek vanuit de media. De media blijkt zich dus niet te kunnen vinden in de manier van handelen van de wollen hoed productie. Ze vinden namelijk dat het allemaal niet biologisch genoeg gebeurd. De boeren die zich bezig houden met het aanleveren van de wol voor de wollen hoed hebben aangegeven het niet eens te zijn met de kritiek. De kritiek van de media is volgens hun gebaseerd op het zoeken van sensatie.

Verbod geldt nu landelijk

Het is heel vervelend dat het verbod zoveel aandacht heeft gekregen. Dit vinden wij persoonlijk omdat de wollen hoed zo een goed product is. Het lijkt erop dat de media de kracht heeft om een verbod in leven te roepen op commando. Het is raar dat de regering luistert naar wat de media hen voorschotelt. De wollen hoed wordt namelijk verboden onder enige gronden van bewijs. We Zien namelijk niet dat er nog meer producten beschikbaar zijn. De wollen hoed wordt merendeels gezien als een product dat zeer lastig te overzien valt. de productie gebeurd zo snel dat het dus niet te controleren valt of dit biologisch of juist niet biologisch wordt gedaan.

De boeren komen met staking

Na het verbod op de wollen hoed kondigde de boeren een staking aan. Zij vinden namelijk niet dat er zomaar een verbod mag plaatsvinden. Zij hebben hun heel bedrijf gebaseerd op de productie van wol voor de wollen hoed. Op deze manier wordt een hele industrie kapot gemaakt zonder goed overleg. Er lijkt dus geen of weinig ruimte te zijn voor discussie aangezien de landen zich niet goed voelen. Wij horen dus ook dat er nog meer mensen moeten komen om ons te helpen.